Hestra Näringslivsförening

Hestra Näringslivsförening är en ideell förening som samlar ortens företag verksamma inom produktion, tjänster och handel. Föreningen arbetar för att Hestra som ort och våra företag skall få en positiv utveckling. Det kan gälla områden som:

  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Infrastruktur
  • Attraktivitet och bra boende
  • Aktiviteter för Hestras invånare
  • Företagshälsovård

Föreningens medlemmar träffas ca 5 ggr per år på något av ortens matställen. Hestra Näringslivsförening är delägare i
Gislaveds Näringslivs AB (GNAB), som är en gemensam organisation för kommunens företag och kommunen. I GNAB finns kommunens näringslivschef anställd med fokus på företagsfrågor, utbildning och utveckling.

Företagslunch Hestra Näringsliv

Styrelse i Hestra Näringslivsförening

 
Ordf
Kjell Eberstål
0706-26 52 50
Kassör
Charlotte Carlsson
0370-33 97 00
Sekr
Roland Edvardsson
0370-33 47 51
V. Sekr 
Bengt Rudolfsson
070-68 17 227
Ledam
Claes Arvidsson
0370-33 99 00
Ledam
Mats Lundmark 0370-33 95 00 mlundmark@esselte.com
Ledam
Claes Magnusson 0370-33 97 00 claes.magnusson@hestragloves.se
Ledam 
Magnus Petersson 0370-33 98 00 magnus.petersson@hestra.se