Jubileumsträff   - 50-årsfirande


LO-Magnusson som var suppleant i den första styrelsen berättade om olika händelser kring 1966. Han betonade vikten av att företagarna då engagerade sig i samhället för att få till stånd olika sevicefunktioner.

  

Den akuta anledningen till att Hestra Näringslivsförening startade var behovet av en lunchservering för Hestras befolkning.

    

Dess förste ordförande var Mats Nilsson som stannade på posten i 16 år.

   

Efter diverse tillbakablickar åt medlemmarna en god middag på restaurang Höganloft.

  

Hestra Näringsliv 50 år