Näringslivsmöte med lunch på Isaberg Rapid AB

torsdag 14 december kl 12:00 – 14:00
OBS! Näringslivsmötet är denna gång en torsdag eftersom man inte arbetar i fabriken på fredag eftermiddag. Vi börjar som vanligt med lunch och efter själva mötet blir det en rundvandring i fabriken för de som vill.