Om oss

Hestra Näringslivsförening är en ideell förening som samlar ortens företag verksamma inom produktion, tjänster och handel. Föreningen arbetar för att Hestra som ort och våra företag skall få en positiv utveckling. Det kan gälla områden som:

  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Infrastruktur
  • Attraktivitet och bra boende
  • Aktiviteter för Hestras invånare
  • Företagshälsovård

Föreningens medlemmar träffas ca 5 ggr per år på något av ortens matställen. Hestra Näringslivsförening är delägare i Gislaveds Näringslivs AB (GNAB), som är en gemensam organisation för kommunens företag och kommunen. I GNAB finns kommunens näringslivschef anställd med fokus på företagsfrågor, utbildning och utveckling.
 

Styrelse i Hestra Näringslivsförening

Ordf
Niclas Palmgren, 070 66 10 111, 0370-33 97 52
niclas@palmgrengruppen.se

Kassör
Jenny Gabrielsson, 0370-33 97 00
jenny.gabrielsson@hestra.se

Sekr
Roland Edvardsson, 0370- 33 47 51
roland.edvardsson@keynet.se

V sekr
Kjell Eberstål, 070 68 17 227
kjell@eberstal.se

Ledamöter
Juha Savolainen, 0370-33 99 00
juha@savotech.se

Claes Magnusson, 0370-33 97 00
claes.magnusson@hestragloves.se

Johan Petersson, 0370-33 98 00
johan.petersson@hestra.se

Kontakta oss